Oprichting Dutch Society of Musculoskeletal Medicine

ingevoerd op 16-06-2015

Het is ons een genoegen u te kunnen melden dat op 2 juni 2015 de Dutch Society of Musculoskeletal Medicine is opgericht. Het doel van deze vereniging is het bevorderen van de Musculoskeletale Geneeskunde als erkende medische dicipline in Nederland.

Zij tracht dit doel te bereiken door: het ondersteunen van de opleiding Musculoskeletale Geneeskunde; het bewaken van voornoemde opleiding; het streven naar een BIG erkenning Musculoskeletale Geneeskunde in Nederland, een platform bieden voor afgestudeerde artsen Musculoskeletale Geneeskunde casu quo artsen manuele Geneeskunde; goede banden na te streven of te onderhouden met vergelijkbare verenigingen in Nederland en Europa.